gunjin *Oni ronin.. or Tabun tenshi?

Temat: Egzamin
Tematy i strony w książce zarys nauki administracji uporządkowane według zagadnień profesora 1. Przedmiot nauki administracji str od 19 do 30 2. Metody badawcze w nauce administracji str od 30 do 39 3. Kameraliści i policyści str od 40 do 42 4. Stan nauki administracji w wybranych państwach str od 44 do 51 5. Polityka a administracja str od 51 do 54 6. Państwo a samorząd terytorialny str od 57 do 58 7. Administracja międzynarodowa str od 58 do 59 8. Administracja a obywatel str od 59 do 69 9. Początki współczesnej adm ... org. str od 83 do 84 13. Statyczne i czynnościowe ujęcie org. str od 85 do 86 14. Zalety i wady systemu hierarchicznego str od 88 do 89 15. Centralizacja i decentralizacja str od 91 do 92 16. Decentralizacja i dekoncentracja str od 92 do 93 17. Optymalna wielkość jednostek podziału terytorialnego str od 97 do 98 18. Przesłanki kształtowania jednostek terytorialnych ... 124 do 126 22. Wewnętrzna struktura terytorialna gminy str od 129 do 130 23. Współdziałania międzygminne jako forma wzmocnienia zdolności str od 130 do 132 24. Ogólna charakterystyka działań adm. publicznej...
Źródło: polsl.fora.pl/a/a,462.htmlTemat: zagadnienia na egz
Te pytania podobno były zadawane w gw03 1. Struktura liniowa - zalety (ale dopytała o resztę), 2. Prawo harmonii Adamskiego, 3. Administracja publiczna (dopytywała kilka pokrewnych tematów). 2. Organizacja, pojęcie i znaczenia - (trzy znaczenia) Teoria McGregora Struktura linowa - wady, zalety 3. 1. Pojęcie zarządzania 2. Makrootoczenie organizacji 3. Kierunek Adamieckiego. 4. KONTROLA CONTROLLING Zorientowana na przeszłość - Zorientowany na przyszłość Stwierdza błędy - Nadzoruje ... sprawę do właściwych organów administracji - Przestrzega/ Wskazuje na doświadczenie obce 5. 1. Pojęcie organizacji i jej cechy. 2. Szkoła klasyczna teyolryzmu. 3. Funkcje planowania. 6. 1. Szkoła Maxsa Webera 2. Pojęcie komórki organizacyjnej 3. Kontrola i Controlling –różnice. 7. 1. Pojęcie organizacji 2. Rodzaje kontroli 3. Model biurokratyczny. 8. 1. Pojecie administracji publicznej. 2. Metody badania rozpiętości i zasięgu w organizacji. 3. Wymień wszystkie kierunki w zarządzaniu. 9. 1.Pojęcie administracji publicznej 2.Funkcje planowania 3.Wyzwania stojące przed współczesnym zarządzaniem 10. 1. planowanie 2. organizacja w otoczeniu 3. cykl zarządzania zorganizowanego 11. 1. Szkoła fordyzmu. 2. Pojęcie decyzji. 3. Funkcje struktury organizacyjnej 12. 1. Zasoby organizacji 2. Fayol. 3. Kontrola. 13. 1. Motywowanie 2. Struktura dywizjonalna - wady i zalety 3. Controlling - cechy 14. 1. Organizacja - pojęcie 2. Struktura sztabowo - liniowa - wady i zalety 3. Kontrola - etapy. 15. 1. Organ administracji publicznej (pojecie) 2. Centralizacja i Decentralizacja w organizacji 3. Szkoła Taylorowska...
Źródło: dziobaki.laa.pl/viewtopic.php?t=321


Temat: Wrażenia po egzaminie i zestawy
publicznej (pojecie) 2. Centralizacja i Decentralizacja w organizacji 3. Szkoła Taylorowska 1. Szkoła fordyzmu. 2. Pojęcie decyzji. 3. Funkcje struktury organizacyjnej. 1. Zasoby organizacji 2. Fayol. 3. Kontrola. 1. planowanie 2. organizacja w otoczeniu 3. cykl zarządzania zorganizowanego 1.Pojęcie administracji publicznej 2.Funkcje planowania 3.Wyzwania stojące przed współczesnym zarządzaniem 1. Pojecie administracji publicznej. 2. Metody badania rozpiętości i zasięgu w organizacji. 3. Wymień ... Pojęcie komórki organizacyjnej 3. Kontrola i Controlling -różnice 1.Pojęcie kierowanie. 2.Kierunek administracyjny i tu chodziło o Fayola. 3.Struktura zadaniowa - wady i zalety. 1. kierunki w zarządzaniu 2. Struktura smukła 3. Pojęcie administracji publicznej 1. Kierowanie 2. kontrola a controlling 3. behawioralna 1. Pojęcie Organizacji 2. Rodzaje Kontroli 3. Model biurokratyczny jak ktoś ma opracowanie tych zestawów lub jakieś fajne notatki w...
Źródło: dziobaki.laa.pl/viewtopic.php?t=333